Uređaji za pročišćavanje otpadnih voda

 

 

  • tablasti zatvarači
  • grube rešetke
  • cijevni razvodi vode od inox-a, razvodi zraka i ostalih medija na uređaju
  • ugušćivači mulja, zgrtači taložnika
  • dekanteri

 

 

Poslovni park Karlovac 4M, Belajske Poljice,
47250 Duga Resa

Hrvatska/Croatia
Tel: +385 47 645 867
Fax: +385 47 645 868
hamowa@hamowa-hidro-tpk.hr

©2020. HAMOWA-HIDRO Tvornica pumpi Karlovac d.o.o.