Ostalo

  • kanalne zapornice
  • ljestve
  • gazišta
  • poklopci
  • stepeništa
  • ograde

Marina Držića 9, Karlovac
Hrvatska/Croatia
Tel: +385 47 645 867
Fax: +385 47 645 868
hamowa@hamowa-hidro-tpk.hr

©2020. HAMOWA-HIDRO Tvornica pumpi Karlovac d.o.o.